Pirkėjui aktualus prekių ar paslaugų asortimentas, aktualios ir kokybiškos prekės, pirkėjui priimtina ar patraukli kaina, garantuotas prekių buvimas, įmonės ženklo stiprumas – tai sąlygos, kad lojalus pirkėjas noriai aplankytų Jūsų įmonę įsigydamas prekes ar paslaugas. Tai sąlygos, kad Jūsų įmonė klestėtų ir uždirbtų pelną. Tačiau visa tai tik tuomet, jei Jūsų išlaidos neviršys jūsų uždarbio ir tinkamai suvaldysite pinigų srautus.

Atrodo viskas lyg ir paprasta, bei žinoma. Tai juk kasdieninis komandos darbas. Šiame procese dalyvauja patyrusi Jūsų komanda – komersantai, atsakingi už kokybišką prekių asortimentą ir jo atnaujinimą, kainodarą; rinkodaros specialistai - už pardavimų skatinimą ir pirkėjų pritraukimą; atsargų vadybininkai – už kasdieninį nepertraukiamą ir savalaikį prekių užsakymą; salės darbuotojai – už teisingą ir savalaikį lentynų papildymą ir apiforminimą; finansų specialistai – už teisingą išlaidų paskirstymo indikaciją, pinigų srautų pakankamumą ir veiklos pelningumą. Ir iš tikrųjų kiekvienas stengiasi padaryti savo darbą atsakingai ir gerai!

Tad šis procesas tikrai sudėtingas ir reikalaujantis didelių, gerai sustyguotų tarpusavyje, pastangų. Ir geros analitinės sistemos paremtos prognozėmis ir įvykių modeliavimu.

Terra Stock ir yra skirta padėti Jūsų komandai būtent šiuos uždavinius operatyviai tarpusavyje sustyguoti ir spręsti. Kurių galutinis tikslas – įmonės apyvartos ir pelningumo (naudos) didinimas.

 

SISTEMA SUDARYTA IŠ PAGRINDINIŲ 8 MODULIŲ:

  1. Prekių atsargų kiekio valdymas - įvertinus prekių užsakymo ir pristatymo grafikus, turimų atsargų lygį, prekės judėjimo sudėtingumą, paskelbtų akcijų laikotarpį, sezoniškumą apskaičiuoja optimalų ir būtiną užsakyti prekių kiekį. Tuo pačiu atkreipiamas dėmesys į nuostolingas ar mažiausią naudą generuojančias prekes ir prekes, kurios neišnaudoja savo naudos efektyvumo potencialą;
  2. Prekių paklausos ir naudingumo analizės įrankis – padeda visapusiškai analizuoti pardavimus, atsargas, sukuriamą naudą, pinigų srauto poreikį pagal kiekvieną prekę, prekių grupę, įmonę visumoje ar parduotuvę, prekių tiekėjus, rasti nuostolingas prekes, nustatyti kiekvienos dedamosios problemas;
  3. Prekių asortimento valdymas – pasinaudodami prekių paklausos ir naudingumo analizės įrankiu nesunkiai galėsite atskirti kurios prekės pogrupiuose ar prekių grupės jums sukuria didžiausią ar mažiausią naudą arba neša nuostolį, įvertinti sukuriamą naudos efektyvumo potencialą. Pagal pateiktus įrankyje parametrus lengvai priimsite teisingus asortimento valdymo sprendimus;
  4. Rinkodaros priemonių valdymas – besimokinantys DI algoritmai išfiltruoja ir apskaičiuoja kiekvienos rinkodaros priemonės įtaką pardavimų apimties pokyčiui jeigu ta priemonė įmonėje jau bent kartą buvo anksčiau naudota pardavimų skatinimui. Pasirinkus konkrečią rinkodaros priemonę apskaičiuoti rezultatai leis Jums įvertinti tikėtinas prekės pardavimų apimtis, naudos efektyvumą ir reikalingą optimalų atsargų kiekį;
  5. Prekės kainos pokyčio įtakos pardavimų apimčiai ir būsimai naudai prognozavimas – sistema leidžia vartotojui simuliuoti, peržiūrėti ir įvertinti gautus rezultatus kaip keistųsi konkrečios prekės pardavimai ir nauda pakeitus jos kainą į vieną ar kitą pusę;
  6. Naujos prekės įvedimo į asortimentą prognozavimas – nauja prekė analizuojama ir įvertinama pagal jai būdingas paveldimas savybes, planuojamą pardavimo kainą, pritaikomas rinkodaros priemones sumodeliuojamas optimalus startinis prekės atsargų poreikis ir tikėtini pardavimai;
  7. Atsargų papildymo lygio parinkimas poakcijiniam laikotarpiui – pagal užduotą “laisvų” pinigų kiekį ir norimą papildomai užpirkti akcinėmis kainomis prekių sąrašą, padės paskirstyti ir užsakyti šių prekių kiekius taip, kad būtų iš šių prekių gaunama didžiausia nauda;
  8. Darbų paskirstymo “užrašinė” – tai automatiškai sugeneruojamas organizacinių priemonių sąrašas-grafikas, padedantis “sustyguoti” tarp procese dalyvaujančių skirtingų grandžių būtinus atlikti darbus.