Įmonės planuodamos prekių pardavimų strategiją ir naudodamos “Terra Stock” verslo valdymo sistemą turi galimybę naudotis naudingumo analizės įrankiais, tai padės tinkamai pasirinkti ir paskirstyti prekių grupes tikslinėms pirkėjų grupėms ir jų asortimento kiekį. Paskirstymas vykdomas atsižvelgiant į prekės paklausos, kainos ir naudingumo lygius.

Nagrinėdami kiekvienos prekės naudos efektyvumą, nesunkiai galėsite atskirti, kurios prekės ar prekių grupės sukuria didžiausią ar mažiausią naudą, neša nuostolį. Parametrų kaitą stebėti kartu su kitais svarbiais parametrais ir vykdyti analizes.

"Terra Stock" užsakymų formavimo lange yra pažymimos didžiausio ir žemiausio prekės naudos efektyvumo prekės prekių grupių pogrupiuose. Tai leidžia laiku nustatyti blogėjančią prekės situaciją ir nuspręsti kokias priemones galima taikyti, siekiant  pagerinti prekės apyvartumą ir/ar naudingumą.